Veien til Metsamor

«Mannen går med stutte steg fremover for å vise meg det som en gang var et maktsenter i Metsamor i Armenia. Det er varmt, gresset er tørt og veien støvete. Vi går og går. Jeg lar meg fascinere av hans gange, den er så stakkato og bestemt – men samtidig vinglete. Denne veien har han gått mange ganger før. Han tar meg opp på et lite berg av en porøs, beige steinart. På berget er det fullt av mindre groper, mannen forklarer at disse hullene ble brukt til å ha vin og olje i.
På dette berget langt ute på landsbygda i Armenia samlet de mektige og kloke menn seg for å studere stjernene og utføre rituelle handlinger i pre-historisk tid, visstnok i bronsealderen.
Det er rart å tenke på at dette var et intellektuelt og åndelig sentrum, slik det fremstår den dag i dag. Bygda er vissent be- folket og mange hus står tomme. Likevel er dette et sentrum i dag, men på en helt annen måte enn den de liker å vise frem til de turistene som forviller seg ut her. Metsamor er nemlig Armenias kraftsentrum, her produseres nærmere halvparten av Armenias elektrisitet. Kraftsenteret består av 4 atomreaktorer. Disse ble stengt i 1988 på grunn av deres sårbarhet – en katas- trofe kunne inntreffe når som helst. Men i 1993 ble anlegget satt i gang igjen, fordi Tyrkia og Aserbajan satt opp blokader slik at Armenia ikke fikk nok strøm til å holde landet i gang.»

  • Date 2017