Armenia, det drypper på tak

Videoprojeksjon på en kjele fylt med vann plassert over en gassbrenner.
Dette prosjektet ble laget i Jermuk, Armenia, en liten fjellandsby som er kjent for sitt helbredene vann. I videoen ser man vann som drypper gjennom taket og etasjene i ruinene av et enormt sovjetisk kulturhus. Naturen tar kontroll over kulturen. Projeksjonen viser en vanndam som er like ved et tomt svømmebasseng, vannet kommer fra taket og drypper subtilt ned i denne dammen. Når kjelen plasseres inn i projeksjonen, ser det ut som om vannet i kjelen koker.
Kjelen stjeler bilde fra projeksjonen, men tilfører selve projeksjonen et svart omriss av en kjele.
Prosjektet forholder seg til forestillingen om forfall, illusjoner og sammenhengen mellom de naturlige elementene.

English:

Video projection on a casserole filled with water placed on top of a gas burner.
This project was made in Armenia, in the little mountain village of Jermuk -famous for its healing water. Water dripped through the roof and the floors in a ruin of a huge Soviet cultural house. Nature takes control over the culture.
The projection shows a pond of water next to an empty swimming pool, where the water coming from the roof, subtly drips into this pond. When the casserole is placed into the projection, it looks like the water inside the casserole is boiling. The projects deal with the notion of decay, illusions and the connection between the natural elements.

  • Date 2017